Problem Management

Problem management is het proces van het beheren van de levenscyclus van alle problemen die zich voordoen of kunnen optreden in een IT-service. Problem management is een kritisch aspect van IT Service Management (ITSM). IT Problem management maakt gebruik van

ITIL-processen of andere IT-servicemethoden om problems te voorkomen, het oplossen van problems te verbeteren en de hoeveelheid/impact van incidenten te verminderen wanneer ze zich voordoen.

Laten we ons een situatie voorstellen

Een medewerker had geen toegang tot een rapportagesysteem. Hij / zij had een incident gemaakt, dat IT-specialisten snel hadden opgelost. Een dagelijkse workflow werd hersteld, maar kostbare tijd ging verloren. De gevolgen hadden nog slechter kunnen zijn: de werknemer moest een rapport voorbereiden voor een managementvergadering of een belangrijke beslissing nemen op basis van de gegevens van het systeem, enz. Maar dat was niet het einde van het verhaal. De volgende ochtend, en de dag erna herhaalde het incident opnieuw. Echter deze keer niet alleen bij deze medewerker, maar ook bij een aantal andere collega’s.

Dit voorbeeld geeft een duidelijk beeld van hoe de situatie zich ontwikkelt als het bedrijf alleen incidentbeheer uitvoert. Bovendien, als IT-specialisten het aantal incidenten als hun KPI hebben, kunnen ze zich concentreren op het verwerken van de incidenten, zonder de onderliggende oorzaken te identificeren en op te lossen.
Het spreekt voor zich dat incidentbeheer erg belangrijk is. Het vermogen om een ​​grondoorzaak te definiëren door middel van gestructureerde probleemanalyse gevolgd door het documenteren van oplossingen en oplossingen in de kennisbasis, maakt het systematisch oplossen van diepere problems mogelijk. Dit betekent dat Problem Managenent helpt de hoeveelheid incidenten te verminderen, wat de efficiëntie van de workflow verbetert.

Naast een reactieve benadering, wanneer IT-specialisten de problems identificeren en trachten op te lossen die hebben geleid tot de incidenten die al zijn gebeurd, is een proactieve aanpak ook mogelijk. Met andere woorden, Problem Managenent maakt het mogelijk om een ​​probleem ruim van tevoren te definiëren en op te lossen voordat het een incident veroorzaakt.
Hilkon Management & Consultancy biedt robuuste Problem Managementstrategieën die compatibel zijn met ITIL en die de beschikbaarheid van IT-services verhogen en tegelijk de IT-servicekwaliteit en de afnemende problems verhogen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Change Management

Bij change management in IT wordt veelal gedacht aan het beheersen van veranderingen in programmatuur en hardware. Complexe materie waarover

Lees verder

Incident Management

Uitval bestaat ​​in elke IT-organisatie. Hoewel de technologie de business impact vermindert, blijft uitval de responsiviteit en het begrip van

Lees verder

Interim Management

Iedere organisatie heeft van tijd tot tijd behoefte aan tijdelijk ervaren management. Bij veranderingen en verbeterprocessen, bij overnames, fusies, of

Lees verder

Michel Hilverts

Eigenaar & Blogger

Ik zal hier zeer regelmatig leuke nieuwtjes of wetenwaardigheden over IT en/of Hilkon relateerde zaken gaan posten.

Michel Hilverts

Onze Favorieten
Web Design

Nieuwe Website nodig?

Categorieën