Privacyverklaring Hilkon Management & Consultancy

Hilkon Management & Consultancy
Haag en veld 294A Amsterdam
KVK: 64868427

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Hilkon Management & Consultancy. Hilkon Management & Consultancy vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Hilkon Management & Consultancy zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies, en de gegevens die u invoert bij het contactformulier). De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht. De gegevens verzamelen wij ter identificatie en het kunnen uitvoeren van onze overeenkomst, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en/of diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Hilkon Management & Consultancy voornoemde gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Hilkon Management & Consultancy is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met Hilkon Management & Consultancy te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Hilkon Management & Consultancy aan te gaan. Hilkon Management & Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en DM-activiteiten
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of Hilkon Management & Consultancy haar bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hilkon Management & Consultancy verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en de diensten van Hilkon Management & Consultancy. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Hilkon Management & Consultancy ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende types permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalige bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgende bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden geen noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Social media cookies

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google/YouTube, etc. etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Google Analytics

Hilkon Management & Consultancy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Hilkon Management & Consultancy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hilkon Management & Consultancy heeft hier geen invloed op. Hilkon Management & Consultancy heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voorandere Google-diensten.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van enkele maanden in elk geval zo lang onze overeenkomst duurt. U kunt Hilkon Management & Consultancy op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. Hilkon Management & Consultancy kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Hilkon Management & Consultancy verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Hilkon Management & Consultancy bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website
 • Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies)
 • Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten (leveranciers, bezorgdiensten, postverwerkers, etc)

Hilkon Management & Consultancy waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel. Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Hilkon Management & Consultancy hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Hilkon Management & Consultancy zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Hilkon Management & Consultancy gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert, versleuteld via een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Hilkon Management & Consultancy of die van een derde partij waarmee wij samenwerken.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hilkon Management & Consultancy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via ons contact formulier..

Inzicht in gegevens, correctie en verwijdering

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Hilkon Management & Consultancy over u heeft. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden ingediend via ons contact formulier.