Hilkon Management & Consultancy

Ervaring waarop u kunt vertrouwen, service waarop u kunt rekenen.

Hilkon helpt bedrijven het beste uit zichzelf te halen. We brengen visie en strategie tot leven, innoveren werkwijzen, ontwikkelen leiderschap op ieder niveau, verbeteren samenwerking, groeien samen en creëren waarde voor organisaties, hun klanten en hun omgeving.

Hilkon zijn doel is, om onze klanten te helpen, om hun organisatie naar marktleiderschap te bevorderen. Dit door het verstrekken van zeer professioneel advies in de Management & Consultancy gebieden.

ONZE MANAGEMENT & CONSULTANCY DIENSTEN

BUSINESS PROCES MANAGEMENT

Uw kosten stijgen en u bent op zoek naar manieren om de efficiëntie te verhogen? U realiseert zich dat uw bedrijfsprocessen ineffectief zijn. Wij kunnen u helpen met de noodzakelijke procesaanpassing.

CHANGE MANAGEMENT

Bij change management in IT wordt veelal gedacht aan het beheersen van veranderingen in programmatuur en hardware. Complexe materie waarover al veel geschreven is, maar dat is niet waar het alleen om gaat.

Incident Management

Uitval bestaat ​​in elke IT-organisatie. Hoewel de technologie de business impact vermindert, blijft uitval de responsiviteit en het begrip van de bedrijfsprocessen van een IT-organisatie testen.

INTERIM MANAGEMENT

Iedere organisatie heeft van tijd tot tijd behoefte aan tijdelijk ervaren management. Bij veranderingen en verbeterprocessen, bij overnames, fusies, of ingrijpende wijzigingen in de organisatie ontstaat in veel organisaties een tijdelijk capaciteitsprobleem.

Project Management

Hilkon wordt gedreven door de uitdaging om tastbare verbeteringen te bereiken in de eindresultaten van onze klanten.

PROBLEM MANAGEMENT

Problem management is het proces van het beheren van de levenscyclus van alle problemen die zich voordoen of kunnen optreden in een IT-service. Problem management is een kritisch aspect van IT Service Management (ITSM).

“Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.”

IT Methodieken

Ondanks een lange geschiedenis van softwareontwikkeling, zijn de tools en technieken die we allemaal hebben gebruikt slechts gedeeltelijk succesvol geweest. Projecten ondervinden nog steeds aanzienlijke problemen: slechte softwarekwaliteit, grote werkachterstanden, gemiste deadlines en budgetoverschrijdingen, inadequaat projectbeheer, onnauwkeurige schattingsmethoden en een onaanvaardbaar niveau van geannuleerde projecten.

Veel IT-managers hebben zich bijna overgegeven, maar IT-organisaties zouden in plaats daarvan volwassen wordende methodologieën en gerelateerde tools moeten gaan evalueren; een goede planning maakt projecten van welke aard dan ook productiever. Ontwikkelingsorganisaties zouden geïntegreerde methodologieën moeten omarmen en implementeren die nu algemeen beschikbaar zijn, maar nog maar weinig gebruikt of zelfs begrepen worden.

Onze IT Methodieken

Management en/of Consultancy expertise nodig?