Change Management

Bij change management in IT wordt veelal gedacht aan het beheersen van veranderingen in programmatuur en hardware. Complexe materie waarover al veel geschreven is, maar niet waar het alleen om gaat. Hoe voer je op beheerste wijze, succesvol IT veranderingen door

in organisaties. Organisaties zijn vandaag de dag enorm dynamisch. De structuren, richting, resources, informatiebehoefte en daarmee ook de benodigde ondersteuning door IT is continue in beweging.

Zelfs wanneer door de IT-afdeling het onmogelijke wordt gedaan en er wonderen worden verricht leidt de introductie en aanpassing van IT-systemen vaak tot weerstand in de organisatie.

Weerstand komt in twee smaken, bewuste weerstand, bijvoorbeeld politiek of eigenbelang, of onbewuste weerstand, veroorzaakt door natuurlijk menselijk gedrag. Het menselijk brein gaat verandering het liefst uit de weg omdat dit schaarse energy kost. Met als logisch gevolg alle mogelijke argumenten om maar niet af te wijken van de aangeleerde manier van denken en werken. Change management is er op gericht weerstand te reduceren/elimineren door cultuur en persoonlijk gedrag te veranderen.

Wanneer veranderingen grote impact hebben op de medewerkers en hun inzet, is change management een noodzakelijk instrument voor het succesvol doorvoeren van veranderingen in organisaties. De sleutel tot succes is hierbij de persoonlijke aandacht.  Een voorbeeld; veel medewerkers zijn pas in staat echt te luisteren nadat zij zelf gehoord zijn. Het aanleren van nieuwe technieken door een nieuw manual op intranet te plaatsen zal bij deze groep niet tot succesvolle verandering leiden. In de adviespraktijk zien wij dagelijks hoe je door het persoonlijk maken van de veranderingen daadwerkelijke resultaten kunt boeken. Mensen kunnen zich op die manier niet verschuilen achter ‘de business’ en gaan inzien waarom de gevraagde verandering bijdraagt aan het grotere geheel. Op deze manier begeleidt je de organisatie van weerstand naar acceptatie en daarmee draag je bij aan succesvol implementaties van methoden en technieken.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Incident Management

Uitval bestaat ​​in elke IT-organisatie. Hoewel de technologie de business impact vermindert, blijft uitval de responsiviteit en het begrip van

Lees verder

Interim Management

Iedere organisatie heeft van tijd tot tijd behoefte aan tijdelijk ervaren management. Bij veranderingen en verbeterprocessen, bij overnames, fusies, of

Lees verder

Michel Hilverts

Eigenaar & Blogger

Ik zal hier zeer regelmatig leuke nieuwtjes of wetenwaardigheden over IT en/of Hilkon relateerde zaken gaan posten.

Michel Hilverts

Onze Favorieten
Web Design

Nieuwe Website nodig?

Categorieën