Business Process Management

Uw kosten stijgen en u bent op zoek naar manieren om de efficiëntie te verhogen? U realiseert zich dat uw bedrijfsprocessen ineffectief zijn. Een noodzakelijke procesaanpassing lijkt onmogelijk vanwege het ontbreken van ervaring in het modelleren van bedrijfsprocessen of het ontbreken van duidelijk gedefinieerde processen, rollen en verantwoordelijkheden.

Hilkon Management & Consultancy biedt uitgebreide ondersteuning bij het opzetten van een bedrijfsprocesbeheer (BPM) in uw bedrijf. Met onze goed gestructureerde en methodische adviesdiensten voor procesmodellering en -optimalisatie verbeteren wij uw bedrijfsprocessen in kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit. Ons serviceaanbod omvat het lanceren van een Continuous Improvement Program. Met deze inspanningen kunt u sneller reageren op veranderingen in de markt dan uw concurrenten.

Sleutelbegrippen van onze consultingbenadering van Business Process Management
Hilkon Management & Consultancy-kit: we gebruiken alleen BPM-methodologieën die eenvoudig, pragmatisch en succesvol zijn gebleken.

Geen fixatie op een BPM-tool. Wij bepalen samen met u welke tool het meest geschikt is voor uw vereisten. Tegelijkertijd kunnen we putten uit een uitstekende kennis van de huidige BPM-suites.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Change Management

Bij change management in IT wordt veelal gedacht aan het beheersen van veranderingen in programmatuur en hardware. Complexe materie waarover

Lees verder

Incident Management

Uitval bestaat ​​in elke IT-organisatie. Hoewel de technologie de business impact vermindert, blijft uitval de responsiviteit en het begrip van

Lees verder

Interim Management

Iedere organisatie heeft van tijd tot tijd behoefte aan tijdelijk ervaren management. Bij veranderingen en verbeterprocessen, bij overnames, fusies, of

Lees verder

Michel Hilverts

Eigenaar & Blogger

Ik zal hier zeer regelmatig leuke nieuwtjes of wetenwaardigheden over IT en/of Hilkon relateerde zaken gaan posten.

Michel Hilverts

Onze Favorieten
Web Design

Nieuwe Website nodig?

Categorieën